ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιρίων (κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, τουριστικά καταλύματα κ.ά.)

  • Διαμόρφωση, διακόσμηση, ανακαίνιση κατοικιών

  • Διαμόρφωση, διακόσμηση, ανακαίνιση επαγγελματικών και εκθεσιακών χώρων

  • Σχεδιασμός επίπλων και ειδικών κατασκευών

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών

  • Σχεδιασμός επίπλων και ειδικών κατασκευών

  • Έκδοση αδειών λειτουργίας για επαγγελματικούς χώρους